SUURVEEMATKAD

Rändajate suurveematkad võib tinglikult jagada kaheks: rahulikud kulgemismatkad, mida korraldame Soomaa viiendal aastajal ja mitte nii rahulikud, vahel isegi pisut pöörased matkad, mida korraldame kiirevooluliste jõgede peal kevadise suurvee ajal. See on lühike ajahetk varakevades, mil vahutavad jõed ajavad vett üle kallaste ja veehulk ning voolukiirus on hoopis teisest klassist kui suvel või sügisel. Adrenaliinirohkel suurveematkal on ümberkäimise tõenäosus vägagi olemas, kuid varuriided ja lähedal asuvad kaldad lahendavad probleemikese üsna kiirelt. Isiklikud oskused tulevad kasuks, kuid vahel ei piisa ka neist. Mine võta kinni, miks on nii, et kärestikust tullakse mängleva kerguse ja kilgete saatel läbi ja ümber minnakse hoopis rahulikus ja nö „lihtsas“ kohas.

Meie eesmärk on tagada matkajale ohutu ja lõbus kogemus. See tähendab, et kui keegi käibki ümber, siis oleme nii nõu kui jõuga olemas.

Võhandu jõe matkad

Valgejõe matkad

Pirita jõe matkad

Purtse jõe matkad